maandag 26 september 2011

Excuses

Tik, tik, tik, tik, tik
Het tikken van de lepels in de half gedronken kopjes
klinkt nog na in mijn oren als het roeren al gestopt is
De soppende koekjes die deel uitmaakten van een
al veel te lang geopend pak
desalniettemin blijven zij als lopende band werk
hun weg naar binnen volgen
Tik, tik, tik, tik, tik
De klok bevatte een ander ritme
waardoor de stilte in dit huis
een samenspel van tikken werd
aangevuld met sponzige koekjes die zich volzogen
met lauwe koffie en slapgetrokken thee
Het tafelkleed werd strak getrokken door twee paar handen
maar geen hand kon de kreukels van het
zo juist gevallen gesprek nog straktrekken
Tik, tik, tik, tik, tik
De eenzame stilte in een volle huiskamer
waar ieder navelstarend de bodem uit het porselein tracht te roeren
Soms lijkt de klok zelfs haar adem in te houden
en een slag over te slaan
Tik,     , tik,    tik,
Slepende ogen, kammen het behang,
de schilderijen en de foto's waarop niemand nog sprak
maar in ieder geval een glimlach veinsde
en misschien wel echt oprecht gelukkig was
Tik, BOEM!
Bruusk maakt hij een einde aan de verstikkende stilte
ogen omhoog, omlaag,
hij kijkt haar aan,
Boos, en onzeker twijfelt hij met het half lege kopje
druppend op zijn iets te grote broek
"Je had misschien wel gelijk"
"Misschien.... had jij dat ook wel"

Jip

Geen opmerkingen: