zaterdag 28 juni 2008

It is no more

It is no more then words my dear
Not those I found, not those I fear
It is no more then a silly line
written carefully for those that are mine
It is no more and simple plan
no better then the fact of men
It is no more then what I say
the love tomorrow, as yesterdag
It is no more.. no less it is
Still for sure I am, it´s you I miss

Jip

In een ogenblik

In een ogenblik die wereld aan je voeten
niet omdat het mag, maar alleen omdat ze moeten
In een ogenblik het gerecht aan je zij
niet omdat het kan, maar alleen voorbij
In een ogenblik de waarheid onder ogen
niet omdat ze willen, maar wel omdat ze mogen
In een ogenblik jouw hand in de mijne
niet voor maar even, de tijd die zal verdwijnen

Jip

Stop

Jaag me na als ik opsta
omdat de zon in mijn ogen reflecteerde
dat wat jij niet langer wilde zien
De wind in mijn haren ontneemt
jou mijn blik
als ik wegkijk over het eindeloze
en doorgaande
De regen die zo lang spoelde
en de wereld die zolang draaide
neemt niet langer alles in de hand
dus neem de mijne

Jip

vrijdag 20 juni 2008

Slot accoord

Laat ons de laatste dans dansen
met jou in mijn armen
tranen op mijn wangen
huilen om wat was
of wat er had kunnen zijn
op de trage tonen
van de wals
je omarming van me losmaken
je in je ogen kijken
Het slotaccoord
accoord?

Jip

donderdag 19 juni 2008

Mijn held

Ook zonder paard, wit dan wel zwart
Ben je mijn held
en stal je mijn hart
Ook zonder een draak, te hoeven verslaan
Ben je mijn held
en wen er maar aan
Ook zonder stelen van rijk voor de armen
Ben je mijn held
om mijn hart te verwarmen
Ook zonder beproeving als neem Hercules
Ben je mijn held
mijn zon en mijn alles
Ook zonder dat alles maar met heel veel meer
Ben je mijn held
mijn man, mijn meneer
Met de zon in je rug en je schouders gebogen
Ben je mijn held
ik zie het in je ogen
Als alles geweest is, en de wereld weer is
Blijf je mijn held
Die ik lief heb, en mis

Jip

maandag 16 juni 2008

Liefde doet je te kort

Er zijn zo veel woorden in de wereld
en nog kan ik niet de juiste vinden
boekenvol heb ik gelezen
verslonden bijna
op zoek naar die letter
die ene in het geheel
die waardevolle gedrukte of geschreven
in een zin verpakte
eenzijdige of wellicht wel vormloos
Er zijn zoveel woorden in de wereld
en nog weet ik niet wat de juiste is
in een doorgaande stroom
van niet te stoppen woorden
vervorm ik wat ik zie
en zie ik wat ik heb vervormd
Soms gegoten in een reeks van
letters, klinkers en leestekens
soms verstopt in een gedicht
Nooit haat
Nooit woede
Enkel machteloos
Het ene woord niet om je te beschrijven
Ik dacht liefde
Maar dat doet je te kort

Jip

zaterdag 14 juni 2008

De eindstreep

In diep rode letters schreef hij mijn naam
hartverscheurend op papier
geschept uit de dingen
die wij beide dachten lief te hebben
Achteloos smeet hij de woorden op papier
omdat nergens meer restricties aan verbonden waren
Ga maar als je denkt
dat groener gras ook groener blijft
Blijf maar als je meent dat er niet meer is
Maar doe niet langer alsof
er niet meer is dan men ziet
Ik voel hoe beurs de stukken zijn
die ik niet langer lijmen kan
Vermeende angst in mijn ogen
als ik mijn eigen blik
in de spiegel ontwijk
Ik kan niet begrijpen waarom jij
die mijn naam in rode letters schreef
en me zou leren van de liefde
Meende het recht te hebben
me te leren van wat
de wereld verder nog bood
daar waar het grijs over ging in het zwart
Een stortvloed aan tranen
aan mijn ogen bleven plakken
Ik je mijn tranen niet meer gunde
Ik heb gegeven wat ik kon
de zee en de hemel
mijn lichaam, nooit mijn ziel
Je nam wat je gaf en ik
zei dat het goed was
Genoeg was.. wees maar gewoon
dat wat je zijn kunt
Met rode letters op papier
geschept in je zonden
en dat wat je bent
schrijf ik enkel nog op
Het was genoeg, het einde inzicht
en deze keer red ik
de eindstreep.

Jip

vrijdag 6 juni 2008

In het zwart

Aan het einde van de weg in het zwart
daar waar ik niet verder kijken kon
twee ogen als lichtende voorbeelden
dreigend,
Wandelend op het pad der doden
voelde ik mij voortbewegend
in een doorlopende
of misschien juist aflopende
cirkel naar eindeloosheid
de ogen ontwijkend
omzichtig vergaan
en de schapen die dankbaar
een dam tot zich nemen
aan het einde van de weg
in het zwart
een man
roerloos
eenzaam
maar niet langer voor mij

Jip

donderdag 5 juni 2008

Andere koers

Ik heb de schepen achter me
niet verbrand
maar voor anker laten gaan
Een klein vlot gevonden
en gaan varen
Goed genoeg voor mij
Dus laat mij nu begaan

Jip

woensdag 4 juni 2008

Heerlijk

Oneindig verdwaal ik in je ogen
geniet van het gebrek aan blauw
en speel met alle gedachten
maar het meest met jou

Jip

Ik kies je

Ik kies je
niet om wat je bent geweest
hoewel je bent geweest
wat geen kan zijn
Ik kies je
niet om wat je zijn kunt
hoewel dat is
wat iedereen wil worden
Ik kies je
niet om wat er meer is
hoewel dat oneindelijk
lijkt te zijn
Ik kies je
om je zijn
omdat dat zo is
als ik droom

Jip