woensdag 30 maart 2011

Rustig aan

Aanelkaar,tweeaantwee, drieaandrie, zijaanzij, steedsvooruit, steedsstapvoorstap,niemandkanhier,tussenuit,
deregelssimpel, hetspelvoortvarend,niemandweet,niemandgeefttoe
Wezijnhetbeu,willennietverder,wezijnhetzat, wezijnmoe,
tochgaanwedoorsteedsdoorendoor, gevennietop,enstaanrechtop,
zomoethetzijn,zeggenwijsamen,oponszitimmers,geenuitknop
Menverwacht,enwijzullenleveren,nietsenalles,zoalshetlijkt,
totdat,detrein,enhetgaatgebeuren,ookzijnlaatstestationbereikt
Wezijnhetbeu,willennietverder,wezijnhetzat,enwezijnmoe
Misschien................moet.........................het..................wat.....................rustiger

Geef ik toe
Ik geef het toe!

Jip

Vaarwel

Lege kamers
met het licht nog aan
maar niemand is er thuis
we kloppen wel
en bellen aan
maar dit is een leeg huis
Soms lijkt de schoorsteen
nog te roken
maar de planten zijn al dood
Langs de vitrage
door de brievenbus
Voor ieder die de ogen sloot
Het ruikt er muf
we moeten gaan
ik draai me om en zeg vaarwel
Het is een huis
zal niet bewegen
Ik beweeg gelukkig wel

Jip

dinsdag 29 maart 2011

Eerst denken, dan praten

Niets is wat het moet zijn
alles lijkt anders te worden
dan vooraf bedoelt
maar alles is
niet meer dan het lijkt
en als de rede meer spreekt
dan de gedachtegang
dan en alleen dan
spreekt men een taal
die ik niet spreek
dat lijkt niet zo
dat is zo.

Jip

Gebroken

Nee! een enkele schreeuw
is alles wat er achterblijft
geknakte hoop
en lang vervlogen dromen
een wereldbeeld aangetast
als door zuur ontmoet
Ogen die ooit zo helder
de wereld tegemoet traden
lijken nu de randen van de tegels te tellen
Twijfel over elk gebaar
hoe oprecht, hoe vals
een achteloze aanraking
doet een siddering door een
breekbaar lichaam gaan
Op een enkele nee na
is er geen geluid meer
Morgen zal er gesproken worden
gefluisterd en geoordeeld
Morgen zal alles
wederom hetzelfde zijn

Jip

maandag 28 maart 2011

Kinderhoofden

Een lentezon schijnt
de natte straten tegemoet
daar
waar menig een zijn zolen laat hangen
slepend over het klamme gras
Daar straalt zij
twee centimeter boven de zon
haar hoogste lied zingend
zonder enige notie
van de slapende mensheid om haar heen
twee stemmig soms
als een half glas later
hij zijn intrede doet
in haar schaduw
maar soms ver daar voorbij
Verheugd en blij
over een nieuwe dag
de Zon, de Zon, de Zon
legio aan mogelijkheden
die de winter voor ze verborgen hield
De lentezon doet al goed haar best
in de kleine hoofden.

Jip

Scheiden

Zwijgend zaten zij naast elkaar
ieder in het eigen verhaal
compleet verloren
soms keek zij boos
zijn kant op
soms keek hij verdrietig
naar haar
waar het mis ging
wist hij allang niet meer
wanneer het goed was
wilde zij niet meer weten
Toch zaten zij
onlosmakelijk aan elkaar verbonden
hoe hard ze ook trokken
Hoe ver de touwtjes ook oprekten
Dus zaten ze daar
hij zei dat zij zei dat hij zei dat zij had gezegd
zij was het daar niet mee eens
zij had nooit gezegd dat hij zei dat zij zei dat zij misschien wel
ooit heel veel van elkaar hielden
en dat nu
een beetje vergeten waren

Jip

maandag 21 maart 2011

Slapende

Door de flinters zand
die het zonlicht weerkaatsen
zie ik het laatste restje
van wat mij lief is
Zich koesterend in een wereld
waar ik geen deel van uit maak
Maar waar ik wel aanwezig ben
In het maanlicht
heb ik je aanwezigheid getekend
en met mijn ogen gesloten
al lang geleden gezegd
dat ook al wordt de wereld anders
sommige dingen blijven
dat het niet de kleur is
van mijn wangen
als ik mijn ogen open
en je zie
Maar de manier hoe ik je zie
als ik niet naar je kijk
Door de restjes heen
zie ik de nacht vallen
over het leven dat ik lief heb
dat mij lief heeft
tussen zand en regen
Mompelend een hand naar me uitsteekt
En mij deel maakt
van zijn wereld.

Jip

De bomen niet

De grijs zwarte weg die mijn voeten doet kleuren
uur na uur, steeds verder weg
de bomen fluisteren
al minuten lang
dat ik de afslag neem
die zij vermijden
Trots stap ik door
mijn keuzes de mijne
zodat goed of fout
niet langer een keuze is
Hoewel de kleur van mijn wangen
lichter is
dan de vlekken op mijn armen
Hoewel mijn rug soms
bijna breekt
onder de onzin die ik meeneem
Loop ik verder
trots mijn hoofd omhoog
souvenirs van een verloren reis
Onderweg ben ik gestopt
omdat ik niet langer de route mocht bepalen
aan mijn haren meegesleept
naar daar waar ik niet zijn wilde
Nu stap ik door
de bomen schudden hun hoofd
zij zouden het niet doen
Maar dat geldt voor zo veel dingen
die bomen niet doen.

Jip

Vlinder

Zo onbevangen en hulpeloos
Als vlinder vliegt zij
Van plek tot plek
Steeds onhandige handen
Die haar vleugels kneuzen
Haar opschrikken
En doen wegkijken
Steeds als zij een plekje vindt
Zich daar koestert
En haar ogen toe doet
Moet zij weg
De volgende bloem wacht
Vol ongeduld
Zo geliefd en pronk met mij
Maak mij mooier
Met al dat jij bent
Arm klein vlindertje

Jip

Anders

Iedereen,
Leek een beetje anders te worden,
Alles zag er
Na verloop van tijd
Uit als of
Niets ooit hetzelfde zou blijven
Stralende ogen
Werden dof neergeslagen
Opgewonden stemmen
Verloren kun klank
In het geheel van mensen
Dat wilde zeggen hoe belangrijk zij waren
De dagen kleuren mijn gemoedsrust
Met mijn vinger op de wijzer
Tik tik
Als alles anders wordt
Als niets blijft zo als het is
Als is was wordt voordat je van het is
Hebt leren genieten
Misschien
Ben ik dan ook
Allang mezelf niet meer.

Jip

vrijdag 18 maart 2011

Ridder te paard

Mijn ridder ter paard
is zijn ros weer vergeten
hij weet waar hij staat
en zelfs hoe hou zou heten
Maar zijn benen zijn moe
en zijn billen doen zeer
het is niet het hoe
dus het komt wel een keer
Mijn ridder ter paard
heeft zijn harnas verlaten
Het loopt niet zo'n vaart
en hij wil met me praten
Dus ik neem dan maar aan
dat die man die ik spreek
dat HIJ dat is
omdat hij nu niet leek
Op die blikken vent
op dat grote paard
Die eigenlijk niemand kent
en die altijd weer gaat
Dus ik kies voor de prins, zonder paard, zonder ridder, zonder harnas, wellicht, in de blote kont
Want hij houdt wel van mij, en hij komt als ik vraag
En al dat ijzer, da's heus niet gezond

Jip

Gluren bij de buren

In schemerlicht gehuld
niet meer dan dat
voor vitrage die het woord
niet eens meer dragen kon
Draaide zij
sierlijk, dat wel
rondjes
voor het grote raam
zich van geen kwaad bewust
Spiegelend in wat zij vermoedde
als zijnde gesloten ogen
Zijn ogen
in hel neonlicht gestoken
volgde elke deining
door het gewezen gordijn
Een enkele beweging
van zijn kant
zou misschien de betovering verbreken
zijn nimf
van twee hoog
zo mooi
Zonder gezicht

Jip

maandag 14 maart 2011

Spreekwoorden en gezegden

De wijze woorden klinken
als klokken in mijn oren
Zoveel wijsheid
geparkeerd in dwaze woorden
Al tientallen jaren
worden zij gebruikt
misbruikt
opgebruikt misschien
in onze nieuwerwetse tijd
Waarin computers
onze gedachtengang
soms niet eens bij kunnen houden
Waarin nieuws
als oud is voor dat het de kranten bereikt
Maar wijze woorden
behouden soms hun wijsheid
ook al wijzigt de tijdsgeest
de lading

Bezint eer gij begint

Wellicht, lees voor gij op enter drukt.

Jip

Partir c'est mourir un peu

Eigenlijk, sprak hij
neemt men geen afscheid
men geeft enkel
de tijd om weg te gaan
met de intentie
dat de ander
terug komt
Hoe neem je afscheid
van iemand
die de intentie niet heeft
om ooit weer terug te komen
Als afscheid nemen
een beetje als sterven voelt
Partir c'est mourir un peu
Hoe voelt het dan
als je enkel nog kan zeggen
Ik mis je...

Jip

donderdag 10 maart 2011

Zwarte ogen

Zwarte ogen staren
in hun aanwezigheid lijkt de nacht
te verbleken
Vol afgunst kijken zij
vol haat en woede
om alles
wat er ooit
hen aangedaan is
of zal gaan worden
Vol vuur
en toch zo donker
Zwarte ogen kijken mij aan
Mijn imperfectie
en mijn vrede
met het niet foutloos zijn
lijkt ze enkel
nog donkerder te kleuren
leeg zijn ze
zwarte gaten vol wrok
angst om het licht te zien
maar gelukzalig in het eindeloze gekrakeel van onmacht
Ik zou mijn hand willen uitsteken
in het licht zullen je ogen
bruin, blauw, grijs, groen oplichten
Maar ik ben bang
om die ogen
in het echt te zien

Jip

woensdag 9 maart 2011

Liefdesverdriet

Zijn voeten schuurden het pad
dat wij samen hadden uitgesleten
Waanbeelden noemde zij het
herinneringen uit een vorig leven
ingekleurd met hedendaagse feiten
Gewoontes die hun functionaliteit
allang hadden ingeruild
Voor onnadenkende rituelen
Hij bewachtte een vrouw
die haar rokken aan een ander
had aangeboden
Hij verzon een leven
Dat mooier was dan de lentezon
Maar het pad kwam hij niet af
Onderweg naar haar
terwijl zijn steeds verder
van hem vandaan liep

Jip

maandag 7 maart 2011

Verloren liefde

Vergeet me niet
als jouw wereld open gaat
op een plek waar mijn wereld zich sluit
Als jouw voetstappen
een weg bewandelen
waar mijn hakken wegzakken
Vergeet niet mijn glimlach
mijn hartslag
Vergeet wel mijn zonden
mijn tekortkomingen
mijn twijfels mag je hebben
evenals mijn hart
Vergeet mij niet als je wegloopt
verder gaat daar waar ik achter blijf
Maar nu ik dit schrijf
vergeet ik dat je mij allang vergeten bent.

Jip