zondag 30 september 2007

Een minuut stilte voor hen

Het is voor hen die we achter lieten
die we vergaten
met hun verdriet
niet lieten praten

Het is voor hen die werden vergeten
met hun tranen
die zonder het te weten
zich vergeten wanen

Het is voor heb die met lege handen staan
een verzwaard hart
en verder gaan
verdriet en smart

Het is voor hen die het niet begrepen
die alleen verder moeten
met kunstgrepen
en moeten boeten

Het is voor hen die dapper zijn
die blijven leven
die licht zo klein
ook zien soms even

Het is voor hen die het duister niet schuwen
die opgewekt
het licht terug duwen
en niet verdekt

Het is voor hen die niet begrijpen
dat ik niet meer kon
en nu zonder mij moeten
dus daarom

Jip

zaterdag 29 september 2007

Fout

Als een vod laat zij zich weggooien
gebruiken, verbruiken, op.

Als een zak laat zij zich vallen
verloren, vergeten, vol

Als een steen laat zij zich behagen
koud, hard, alleen

Zij is niet alleen,
vele volgen haar
toch is ze fout.

Jip

Ook van mij

Hij lijkt niet op een prins met paard
hij lijkt niet op een held
Hij is me echter veel meer waard
dat heb ik hem verteld

Hij lijkt niet op een zonnestraal
is vaak een regenbui
Toch wil ik hem zo helemaal
als een warme wollen trui

Hij is soms ongemakkelijk
soms bot en soms gemeen
maar vaak ook zo vermakelijk
dus ik prik er door heen

Hij is geweldig super goed
Hij is een deel van wij
en wie dan nog eens kijken moet
hij is dan ook van mij

Jip

Mijn alles

Wees mijn alles als ik het je vraag
niet alleen morgen
ook vandaag
en veilig opgeborgen
in de diepte van het stille
waar je was
waar we willen
in en uit de pas
Maar heb lief

Jip

Ik Rijk

Zoek je me in het bos
waar ik verscholen tussen bladeren
en mos
onwaarachtig
op de grond verschijn
en als je goed kijkt
ook verdwijn
maar nooit voor altijd
Zoek je mijn handen
in een veel te groot bed
met je volle verstand
zodat niemand het weet
dat wat wij alleen kennen
de woorden de zinnen
het spelen verwennen
Zoek je me in de lucht
tussen wolken en buien
waar ik voor je zucht
als het licht te scherp wordt
maar altijd naar jou kijk
het leven is mooi dan
Het leven is rijk

Jip

Zij kunnen het

Hij speelt een spel dat enkel mensen doen
die de regels te goed kennen
en ze dus kunnen buigen
erover heen kunnen stappen
en ververvolgens terug in de pas gaan

Zij speelt een lied wat ze kent als of het haar hart is
zodat ze variatie aan kan brengen
ritme veranderen
tonen vergeten
en vervolgens netjes uit komen bij het del capo

Zij maken muziek
terwijl zij spelen
draaien de dobbelstenen
als niemand kijkt
laten instrumenten klinken
en laten alles schijnbaar als het was.

Jip

vrijdag 28 september 2007

Droge tranen

Ik huil droge tranen
om een vergeten verleden
Ik vergeet dan het samen
en verwacht van het heden
Een mooiere wereld
dan dat ik kon krijgen
Maar ik wil niet praten
dus doet men me zwijgen
Ik huil droge tranen
mijn tranen zijn vergaan
Toch hou ik het vol
Om smorgens op te staan.

Jip

donderdag 27 september 2007

Mag ik naast je liggen

Mag ik naast je liggen vannacht
als je stil bent
of je omdraait
Als je diep slaapt
of droomt
Als je aan mij denkt
of een ander
Als je werelden redt
of laat vergaan
Ik beloof je dat ik
stil zal zijn
en niet zal lachen
Mag ik naast je liggen vannacht
en alle nachten erna

Jip

woensdag 26 september 2007

Waarde

Zij draait je wereld om zodat je enkel nog
de kant ziet die je niet wilde zien
Je ogen vaag van verdriet
je schouders laag in het vertrouwen
De hoop vervlogen
als verbrandde fotos
Of een lege sigaret
die moedeloos een laatste poging doet
om vlam te vatten
Ze hield je hart
en hield je geest
Tot zij vond
dat het genoeg was geweest
Je achterliet
niet minder dan oud vuil
Maar in de spiegel zie je
Je bent meer waard
dan een vrouw

Jip

dinsdag 25 september 2007

Opgegeven

Vermoeid laat zij het hoofd hangen
De dag trekt aan haar lange haren
Het zonnekind laat regenbui na regenbui
over haar wangen stromen
Ontwaakt na een dromeloze slaap
Zou zij het liefst met donder inslapen.

Jip

Als je zou weten

Je weet niet hoe ik mijn handen uitstrek.
Je ziet niet hoe mijn ogen smeken
hoe ik elke vezel uitrek
nadat de hoop is verstreken
Hoe tranen rode sporen nalaten
Hoe verdriet mijn lichaam vormt
Hoe alle hoop mijn lichaam heeft verlaten
Hoe twijfel door mijn aderen stormt
Je ziet niet wat mijn woorden woordeloos schreeuwen
Je hoort niet hoe alleen ik ben
Ik werp mijn lichaam voor de leeuwen
als ik hen er mee ontken

Jip

maandag 24 september 2007

Herinnering

Verlaat mijn aanblik mijn lief
en glimlach
zodra de deur sluit
en je mijn hakken vergeet te horen
weet ik dat ik nu nog schim ben
straks herinnering.

Jip

Geliefden

Dwalende door de bossen
viel ik huilend voor je neer
vergeten liefdes zonder pijn
doen oprecht en zeker zeer
Verstoten geliefden die niet treuren
minnaars die geen minnaars zijn
Zodra de zon de dag doet kleuren
op de druppels immer klein
Verloren berichten
vergeten daden
Verstoten wegen
onneembare paden
Liefdeloos de dag verlaten
en een remedie tegen angst
Als man en zoon, of liever liefst
een eenzaamheid maakt vaak het bangt.

Jip

Mij

Waardeer mij
geef om mij
wees met mij
ken me

Trotseer mij
laat mij
ga met mij
en ontken me

Verlaat mij
ontvang mij
laat me gaan
en wees mijn bestaan

Heb me lief
vervloek me
verweer me
en vervoeg mijn woorden

Begrijp me
zelfs als ik
mezelf
niet begrijp.

Jip

Niemand kent

Niemand kent mijn naam
zelfs niet als ik hem fluisterend achter laat
in je oren of je hart
Niemand kent mijn gezicht
zelfs niet als ik voor je sta
en knipoog naar je wangen
Niemand kent mijn stem
zelfs niet als ik lieve woorden laat glippen
en je ze toewens met een lach
Niemand kent mij
Misschien ben ik niet.

Jip

Hopeloos verlangen

Met een warme kop thee in de hand
zie ik zinloze woorden verschijnen,
versmelten tot zinnen.
Zich wentelen in nutteloosheid,
omdat ze niets durven te zeggen.
Ik schuw de lezer
en verwar hem met rookgordijnen.
De laatste punten drijven het einde op het spits.
Afschuw vervulde mijn verzwaarde hart
Maar lichten handen tillen mij
boven mijn zinnen uit
En terug in de wereld waar chaos naamloos is
en ik ben als dezelfde woorden
die de liefde kunnen verklaren.

Jip

zondag 23 september 2007

Twijfels zijn niet te vergeten

Ken mijn ogen
als ik ze sluit
en zie je nog
als ik weg ben

Ken mijn stem
als ik zwijg
en hoor haar nog
als ik weg ben

Ken mijn geur
als ik vervaag
en ruik haar nog
als ik weg ben

Vergeet mijn woorden
en mijn daden
vergeet mij niet
ik heb u lief

Vergeet mijn zin
en mijn onzin
vergeet mij niet
ik heb u lief

Vergeet mijn onmin
en mijn onmacht
vergeet mijn twijfel
als ik weg ben

Vergeet mijn vragen
als ik stil ben
Maar het antwoord
bent u zelf.

Jip

Speel wat je kan

Speel de trom en laat hem luiden
alle mensen zullen horen
Speel de clown en laat hem spelen
draai een rondje om je toren
Speel de onschuld en laat haar liegen
alle kaarten omgedraaid
Speel de zon en laat haar schijnen
tot je de wereld hebt verfraaid
Speel het kind en blijf dan spelen
tot de spelen zijn gedaan
Speel jezelf en blijf doorlopen
Je geeft op, als je stil blijft staan.

Jip

Ben van mij

Hij speelde de snaren van haar gevoel
alsof zij knapten bij de verkeerde aanraking
Zij trilde onder zijn vingers
alsof zij bang was de snaren te laten klinken
Hij verdronk ik haar woorden
zij overspoelde hem
Hij verzandde in haar ogen
zij keek heimelijk de andere kant
Hij wilde haar
zij gaf hem
Maar haar muziek
scheen hij
niet te kunnen vertalen
In dat wat zij wilde zeggen
Laat mij de jouwe zijn
en ben van mij

Jip.

zaterdag 22 september 2007

Eenzaamheid

Verloren
Vermist
Alleen
Gemist

Gevonden
Geluk
Gebroken
Stuk

Verdwenen
Vergeten
Verstand
Geweten

Van binnen
Van buiten
Deuren
Ruiten

Een hart als een bloem
soms verwelkt soms met water
gezien en gepakt
soms voor nu soms voor later

Een woord in de lucht
soms lief en soms zwaar
Als je kijkt ben ik weg
als je zoekt ben ik daar.

Jip

vrijdag 21 september 2007

Stenen gooien

Waar mensen stenen gooien
ontstaan rimpels en ringen in het water
die langzaam zullen verwateren
tot er niets meer over is

Waar mensen stenen gooien
ontstaan gaten en kuilen in de grond
die langzaam zullen vullen
tot er niets meer over is

Waar mensen stenen gooien
ontstaan gaatjes en wondjes
die langzaam zullen genezen
maar nooit overgaan

Jip

Niemand spreekt mijn taal

Ik ken geen landen waar men mijn taal spreekt
dus niet begrijpend kijk ik voor me uit
Ik knik of ik schud
goedschiks of kwaadschiks
schud handen en dagen
van me af
en niemand snapt wat ik zeg
als ik spreek laten de woorden
niet eens strepen
na in de lucht
mijn hart tegen een boom
Niemand spreekt mijn taal.

Jip

donderdag 20 september 2007

Morgen is het klaar

Hij draaide mijn handen met de palmen naar boven
zijn handen op de mijne
onze vingers gevlochten
en zijn vingers in mijn haar

Zonder een woord te zeggen
een zin te spreken
zonder elkaar te horen
zo stonden wij daar

We keken en we lieten
en niemand die het zag
of die het wilde zien
veilig, geen gevaar

Zijn eenzaamheid op het mijne
mijn geluk tegen de pijn
zijn wantrouwen tegen het hare
en zo laten ze het maar

Geen woord over de toekomst
geen woord over gisteren
geen woord over wat komt
em morgen... is het klaar.

Jip

Jouw wereld

Je gooide de wereld voor mijn voeten
klaar om hem te vertrappen
Zonder schroom, zonder gevoel
met kleine of met grote stappen
Maar jij kent mij en ik kan niet
en ik wil niet dus ik doe
Ik kijk links en ik kijk rechts
en denk over wat en hoe
Ik gooi hem terug je wereld
en kijk er niet naar om
Je mag hem houden en ik ga
het is niet waarom maar daarom

Jip

dinsdag 18 september 2007

Zo oneerlijk

Nee is de ja van de doven
En knik voor een blinde
als een teken van roem
Vol empatie om de doden te geven
De dag die ik ben
is de dag die ik noem

Jip

Doe het

Speel de loftrompet
over mijn daden
Luchtkastelen van katoen
Laat onze stemmen klinken
lege vaten
Speel zoals we altijd doen
Klink in mijn oren
Geef om mijn recht
Wie het wil horen
Ik sterf doch ik vecht

Jip

Het leven

Laat ons de zon pakken
de sterren plukken
De maan bewonderen
Zo waait de wind

Laat ons de muziek horen
de kleuren dansen
De noten klinken
Zo blaast de fanfare

Laat ons het leven proeven
de vreugde spelen
De liefde leven
Zo ging het door

Jip

Zo lief

Zij smolt, hoewel ze niet eens een suikerklontje was,
wanneer hij was,
gelijk warme thee

Jip

Omarm

Ken jezelf
omarm de ander

Verwarm de zon
en verander

Enkel in wat je wil zijn
nooit in wat je moet

Omarm jezelf
Het komt goed

Jip

Schijn

Eenmaal zweeg hij
niets te zeggen
Zij sprak boekdelen
met haar ogen
Beide konden weinig
meer dan te zijn
we ze werkelijk waren
of wilde zijn

Jip

Alleen zijn we samen

Vertrouw op mijn handen
zacht inde nacht
Die sporen verbranden
terwijl jij op mij wacht
Wijfelend trillend met angst in de stem
Niets meer te verhullen
Als je niemand meer kent en in sluieren hullen
woorden, zinnen
dagen, jaren
Niets om te beginnen
Laat het bedaren
Vertrouw mijn handen
vertrouw mijn stem
Een vuurtje blijft branden
Jij bent wie ik ben

Jip

Zeemansgraf

In de spiegel van de zee
name hij mijn lach en tranen mee
Een emotiloos gezicht
Gaf dan nog geen tegenwicht
aan de stormen die razen in mijn hoofd
Golven bonzen half verdoofd
de laatste zinnen uit elkaar
Laten hem alleen in haar
Zwijgend schrijnt de zon de leegte tegemoet
druppels kunnen vullen maar maken het niet goed
De spiegel van de zee
nam ook haar lichaam mee

Jip

Wijsneus

Je denkt het te weten
met je neus in de lucht
je hoofd in de wolken
een enkele zucht
dat je wankelen

Jip

maandag 17 september 2007

Het ging om houden van

Ik liep niet met mijn ogen gesloten
ik zag dat je naar me lachtte
Ik twijfelde niet eens
ik wist dat je me zag
Ik draaide net zo lang de wereld
tot ik je weer tegen kwam
enkel zodat jij kon zeggen
Dat jij mij ook zag.

Ik liep niet met mijn rug naar de feiten
Ik zag dat jij ook huilde
Ik vergistte me niet eens
en wist dat jij het ook voelde
Ik draaide de woorden net zolang
tot ik je weer sprak
en dat jij mij kon zeggen
Dat je ook niets te zeggen had.

Ik rende je voorbij
Ik voelde dat je ook wilde rennen
Ik wist het zeker
en jij twijfelde net zo hard
we draaide alles wat we draaien konden
elkaar niet aankijkend
zodat we konden zeggen
wat niemand zeggen durfde
Het ging om houden van

Jip

Morgen weer een dag

Elke dag die ik begin
begint hetzelfde
wakker worden, opstaan
geen zin
door gaan
Kind eruit
brood erin
nog een gaap
echt geen zin
In de auto
en op pad
file weer
wie doet me wat
Werken, werken
naar huis toe
wat doe ik nu
toch ben ik moe
Eten kopen
eten koken
eten eten
dan weer schoon
kindjes bedtijd
schone luier
boekje lezen
heel gewoon
tandjes poetsen
Laatste kusje
nee niet rekken en gaan slapen
voor je zit moet je al gapen
morgen weer een dag

Jip

zondag 16 september 2007

Voor jou

Je blies de wolken voor me op
en tekende er vleugels op
Je kleurde de bloemen voor me in
en noemde het een mooi begin
Je zong de morgen in een lied
en sprak niet over oud verdriet
Je gaf me terug wat ik vergat
en liet me zien wat ik bezat
Je deed niet meer dan woorden zijn
maar geluk is soms ook maar klein

Jip

zaterdag 15 september 2007

Super goed

Hoe het gaat vragen ze
Beter
Hoe het is vragen ze
Goed
Hoe het wordt vragen ze
Mooier
Hoe het was vragen ze
Fijn

Hoe is het met u
Geweldig
Hoe is het met hem
Ook goed
Hoe gaat het met haar
Kan niet beter
Hoe is het met hen
Zo als hier voor

Hoe speelt uw team
Ze hebben gewonnen
Hoe is uw kat
Ze houdt zich goed
Hoe is het op uw werk
Ik vind het prettig
Hoe is de koffie
Heerlijk ook

En als ik niet lieg
is het slechter
minder lekker
minder zoet
Maar omdat ze dat niet vragen
gaan het standaard
Super goed!

Jip

Voor hen

Voor hen de de wereld wilde verbeteren
Het gaat beter als ik lach
Voor hen de de aarde wilde redden
Het voelt mooier als de zon schijnt
Voor hen die het geheel zien
Het kan best als je het wil
Voor hen die willen redden
Ik ben reddeloos verloren

Jip

vrijdag 14 september 2007

Ze lijkt op mij

Stilletjes zwemt iemand langszij
ik ben het niet
ze lijkt op mij

Ongezien loopt iemand langszij
ik ken haar wel
ze lijkt op mij

Geruisloos ligt iemand naast mij
niet onbekend
ze lijkt op mij

De reflectie in de spiegel glimlacht blij
zo onbekend
lijkt ze niets op mij

Jip

donderdag 13 september 2007

Verdriet

Ik wil wegkruipen in warme armen
of een plekje in een hoekje zoeken
en dan huilen tot de nacht gaat
op staan en weer door gaan
niemand die me ziet

Maar de armen zijn me te koud
en de muur is hard
de tranen laten natte strepen
en rode ogen achter
en dus ziet iedereen mijn verdriet

Jip

woensdag 12 september 2007

Don't you

Do not kill yourself over me
No bloodshed
Life treat
None of that
It’s not worth it you see

Don’t lose yourself because of me
No foulnesses
No loneliness
None of that mess
It won’t pay off you see

Don’t weep at night for me
No tear
No fear
For you my dear
It can’t stay good you’ll see

Don’t make it better then it was
it wasn’t good just because
you and me
we’re alone…. you’re free

Jip

dinsdag 11 september 2007

Roddeltantes

Letters vliegen heen en weer
verdwalen door de atmosfeer
en geven boodschappen
die van alles verklappen
Stilletjes laten we ze gaan
draaien zon tot in de maan
en lachen om het kleine venijn
zo gemeen, o zo fijn.

Jip

Toen alles

We vegen de scherven
bij elkaar in een doosje
We kijken ernaar of het parels zijn
Waarderen de kleur
en we zien door de breuklijn
Hoe mooi het ooit was
toen het heel was

We stapelen de doosjes,
met scherven,op een stapel
We zien hoe het groeit
We kijken vol bewondering
naar hoeveel we spaarden
van alles
wat ooit heel was

We laten de dozen
vol scherven, en labels
achter in het huis
waar we ooit nog woonden
toen alles
nog heel was.

Jip

Houdt mijn hart

En aan het einde van de horizon
ziet zij
iemand
om van te houden

Maar tegen het opkomende noorderlicht
vervaagde
zijn silouet
als mist in storm

Zelfs in haar diepste gedachten
kon zij
zijn vriendelijk gezicht
geen stem geven

Stemmen verdwijnen met gezichten
en de storm
raast voort
Houdt mijn hart

Jip

zondag 9 september 2007

Hou vol

Er hangt een zware stilte tussen hen
Als een donderbui tussen de huizen
Beide halen adem om iets te zeggen
en de lucht te kuisen
Maar het wil
of het gaat niet
Geen verwijten
geen verdriet
slechts stilte
en de wind blaast voort
Totdat men ook
de stilte niet meer hoort

Jip

zaterdag 8 september 2007

Vis

Mooie vissen in het water
spetter, spetter, spetter, spat
Zwemmen onbewust maar rondjes
klieder, kledder, klets, klets, nat
Zonder dat ze ergens komen
sputter, sputter, sputter, spet
Maar dat hoeft ze dan ook niet
klieder, klieder, klater, klet
Ze zwemmen boven en beneden
blub, blub, blub en bubbel hier
Zo rondjes in hun grote kom
blub, blib, plons, dat is veel plezier.

Jip

vrijdag 7 september 2007

Geweten

Langzame rivieren kronkelen door een half lege rivierbedding
niet de intentie en de kracht
om voor kolkend door te gaan
Ze verwateren in het ochtendzonlicht
waarna ze onverwacht
stil komen te staan
Scherend over kleine golven laten lakse meeuwen
hun schreeuw horen tot aan de einder
geen zin om hen te vragen te kalmeren
Ze zullen hun dagen wel volmaken
er is echter niets fijner
dan luidkeels te protesteren
Ik zie vrouwen dansen terwijl mannen aan de kant
hun ego opvijzelen met drank
en loze woorden
Het idee erachter ontgaat een ieder
die door de stank
ook de boodschap nog hoorde
Ik hoor het toe en geef geen mening
voel mij niet de plaats of persoon
doch rechtmatig zou ik mogen
Ik hou u in de gaten van voor tot aan het einde
ik ben het wel gewoon
ook het geweten heeft soms ogen

Jip

donderdag 6 september 2007

Groot worden en spelletjes

De kleine man speelt een spel
hij legt de kaartjes kent de regels
ja hij kent het wel

Hij speelt zonder twijfel een slimme zet
en iedereen onder tafel
die niet heeft opgelet

Hij spreekt de taal van een man met de kennis
hij speelt met een soepele hand
en wint van iedereen die het niet gewend is

Tot op een dag dat onze kleine man
ontdekt dat er meer is dan een spel
en hij vergeet het dan

Jip

Een vergeten minnaar

Hij omarmt haar in de zwarte nacht
voordat de eerste ochtendstralen
haar schaduw bij hem wegrukken
Hij houdt vast aan verloren beloftes
en vergeten idealen
aan een liefde die geblust is
Hij geeft om een lege schaal
die nog enkel resten bevat
van wat hij ooit mooi vond
Hij bemint wat er overblijft
als verder alles vergaan is
en je het stof wegblaast
Hij vergeet al het lispelende kwade
hij vergeeft alle loze zonden
Hij laat zich zelf zien
als iemand zonder wil
Hij speelt het spel
met losse handen
zonder vallen
maar met opstaan.

Jip

dinsdag 4 september 2007

Politiek

Het ijzeren vertrouwen in onze maatschappij
ligt veilig in de handen, van jou maar ook van mij
We bouwen op idealen
op raadselen of verhalen
We bouwen op wat andere zeggen
maar kunnen het niet zo maar naast ons leggen
we moeten denken over wat men ons verteld
kijken of het links of rechts overheld
Wie wordt de dupe en wie heeft profijt
krijgen we terug of raken we kwijt
Gaat het om de dieren, de mensen, het geld
Tegen de angsten en tegen geweld
Voor de zwakke, de oude, en kleine
Voor het jouwe, tegen het mijne
We bouwen vertrouwen, politie politiek
Soms klinkt het als een tragedie vol droevige muziek
Soms is het een smartlap vol met beklag
soms gaat het om weken en soms om een dag
het gaat om het leven, het gaat om de tijd
Het gaat niet om de verhalen, maar om het feit

Jip

Jaloezie

Je loopt in mijn schaduw als een schim in de nacht
niemand die je ziet of die je verwacht
Toch fluister je dingen steels in mijn oor
voor mij bestemd dus ben ik het die hoor
Je kweelt hele verhalen over zuiver en trouw
dat je bij me bent, omdat ik van je hou
Je speelt met mijn gedachten en met mijn ziel
en je beheerst je vak, maar ieder zijn stiel
Ik kijk nog vaak om of ik je kan zien
en ik vraag me af of ik je verdien
Die stem op mijn schouder, het gevoel in mijn hart
een bitter gevoel, gevuld met veel smart
Hij fluistert het nare, het rotte en pijn
hij lispelt verhalen, gedrenkt in venijn
En toch blijft hij daar zitten als een vreselijk insect
dat heel jaloezie, en is nog niet ondekt.

Jip

maandag 3 september 2007

Zwijg je er om?

Langs de zijlijn van het spel
loopt een stille man
Hij kent het niet, hij kent het wel
Hij weet er wel wat van
Maar hij zal niet zijn mening geven
hij denkt het wel maar zegt het niet
leven en laten leven
als de speler maar geniet.
Een score op het scorebord
1 of 2 nul
als men er maar gelukkig van wordt
verder heeft hij geen benul
En langs de zijlijn van het leven
loopt een eenzame man
Het duurt nog even
Tot hij er van genieten kan

Jip

zondag 2 september 2007

Vergeet me niet als ik niet ben

Het licht heeft mijn schaduw doen verdwijnen
en toen de zon kwam smolt mijn ziel
Ik heb het geprobeerd te stoppen
maar ik wist zodra ik viel
Dat stoppen niet een kwestie was
en doorgaan niet een zaak
Ik wilde nog niet opgeven
maar dat gebeurde vaak
Door een klein simpel bovenlicht
kwamen kleine stroken geheel
Ze lichtte wel de kamer op
maar verergerden het geheel
Toen er niets van me overbleef
en iedereen was gegaan
Was ik niet meer dan licht papier
een herinnering zonder naam
Een lege bladzij in een boek
een lang vergeten lied
Mijn gezicht is nu verdwenen
maar mijn erfgoed niet
Hoewel je me niet meer zal kennen
ben ik niet slechts een vaag gevoel
dat je kunt blijven onder drukken
Een splinter aan een stoel
Ik ben onmiskenbaar
aanwezig in de nacht
een kleine zachte fluistering
een geheim dat lacht
Een kriebel in de eenzaamheid
een onbeheerste steek
Spijt zal je hebben dan mijn lief
Hoe goed het idee ook leek.

Jip

zaterdag 1 september 2007

Ik

Ik speel aan je voeten als een verloren kind
die in verborgen gaten verloren speelgoed vindt
Ik wandel aan je hand als een vergeten vrouw
Die alles op de wereld voor je aan de kant zetten zou
Ik stap achter je aan als een verschoten schaduw
Geborgen in de wind, wandelend in het luwe
Ik speel met je haren als een verlaten minares
Ik sterf in je armen en leerde jou een les

Jip

Verwarm

Je omarmt me zonder aanleiding
je vecht je in mijn ziel
zonder het te willen
je zit onder mijn huid
je zit in mijn hoofd
en wat ik ook zeg
geen mens die geloofd
Dat enkel jouw vinger
mij van binnen verwarmde
zoals geen ander
ooit het ijs deed smelten.

Jip

Lucifer

Jouw zout op het mijne
de nacht in mijn haar
We zouden gaan verdwijnen
weg van het gevaar
Jouw hand tegen de mijne
de warmte tegen mijn huid
Je wil niet verdwijnen
dus stel je het uit
Jouw woord tegen het mijne
de zon op je gezicht
Ik zal snel verdwijnen
als het eerste ochtendlicht
Jouw liefde tegen het mijne
en de warmte op mijn ziel
Het kan niet verdwijnen
De engel die viel.

Jip

Suiker

Het licht filterde de tranen van haar gezicht
door de afgesloten gordijnen
Niks kan verbloemen dat de tijd
iets had doen verdwijnen
Ze verdraaide de wereld in haar voordeel
maar vergat de tijd mee te draaien
Ze liet alles gaan
maar de wind wilde voor haar niet waaien
Haar kartonnen waarheid scheurde
Haar papieren huid brak onder het water
Ze had het opgegeven
maar de problemen waren voor later
Zonder het te weten
telde ze haar laatste passen
totdat ze stilstond
en het licht de schaduw weg zou wassen
Een nieuwe bocht
een nieuwe draai
een nieuwe kans
en vreselijk fraai
Tot ze smolt
als suiker

Jip