zondag 6 april 2008

Is het niet meer dan een sprookje

Zij waren niet de ridders
Op de witte paarden
Die dapper de vijand
Of tegenstander
Ten gronde richtte
Met gevaar voor eigen lijf
En leven
De jonkvrouwen van weleer
Het hof maakten
Met vileine woordspelingen
Of onderhuids geplaatste grappen
Zij waren niet de narren
Getoond met bel en kap
Die volovergave het hof
Of eender welke luisteraar
Vermaakte
Met geen respect voor eigen klasse
Of lijf
De koningen van weleer
Het leven toonden
In blijspelen of tragedies
Of liederen vol ingewikkelde eenvoud
Zij waren niet de mannen
Die met paard en ploeg
Het land vol ontzag
Of wellicht weemoed
Gereed maakten
Om voedsel te ontspruiten voor hen die hoger waren
Of speelden
Het volk uit vervlogen tijden
Het leven ontnamen
Willoos en gedwongen
Of naïef en bedrukt het leven enkel namen
Zij waren niets van dit
De tijden waren anders
Maar wellicht waren zij
Beter
Omdat zij een deel van wij zou worden.

Jip

Geen opmerkingen: