woensdag 30 maart 2011

Rustig aan

Aanelkaar,tweeaantwee, drieaandrie, zijaanzij, steedsvooruit, steedsstapvoorstap,niemandkanhier,tussenuit,
deregelssimpel, hetspelvoortvarend,niemandweet,niemandgeefttoe
Wezijnhetbeu,willennietverder,wezijnhetzat, wezijnmoe,
tochgaanwedoorsteedsdoorendoor, gevennietop,enstaanrechtop,
zomoethetzijn,zeggenwijsamen,oponszitimmers,geenuitknop
Menverwacht,enwijzullenleveren,nietsenalles,zoalshetlijkt,
totdat,detrein,enhetgaatgebeuren,ookzijnlaatstestationbereikt
Wezijnhetbeu,willennietverder,wezijnhetzat,enwezijnmoe
Misschien................moet.........................het..................wat.....................rustiger

Geef ik toe
Ik geef het toe!

Jip

Geen opmerkingen: