dinsdag 19 februari 2008

Stilte

Ben je eenzaam in de stilte die je zocht
maar niet kon vinden
Die je overviel toen je uiteindelijk daar stond
waar je nooit wilde zijn
Losgerukt uit je wereld
Verdwaald in je wereld
En daarna je fluisterende woorden smoren in een klam geluid
Toen je merkte dat de stilte minder aangenaam was
Dan de ruis die ik je wereld in blies
Monotoon, of stereo, geluidgolfloos
Nu ben je eenzaam,roepend om mijn stem
Nu zwijg ik
Eens is het te laat, die tijd kwam
Wees je gelukkig met je stilte
Ik omhul me met mijn eigen zang, daar ik geen stilte zocht
Maar wandelend mijn eigen wereld vol blaas met gelach

Jip

Geen opmerkingen: